top of page

Algemene Voorwaarden

Laatst geüpdatet: 11 april 2023

 

1. Alpha Female Coaching is gevestigd in Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 76509923.

 

​1.2 ​De website van Alpha Female Coaching is te raadplegen via www.alphafemale-coaching.com.

 

​1.3 Klanten die al dan niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, gaan een Overeenkomst aan met Alpha Female Coaching en/of hebben zich geregistreerd op de Website.

 

​1.4 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Alpha Female Coaching zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

​1.5 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Alpha Female Coaching slechts bindend indien en voor zover deze door Alpha Female Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.6 Alle prijzen die Alpha Female Coaching hanteert zijn in euro's, inclusief btw en exclusief andere kosten zoals reiskosten of verzending en transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 

1.7 Bij afname van een van onze coaching pakketten wordt schriftelijk vastgelegd voor hoeveel maanden coaching wordt afgenomen. Als u de coaching wilt beëindigen, heeft u een opzegtermijn van een maand.

 

1.8 De betaling voor de coaching pakketten wordt maandelijks gefactureerd en dient uiterlijk (7 dagen) na de factuurdatum te worden betaald via een directe overboeking.

 

1.8 Shop: Alpha Female Coaching is eigenaar van Embrace your woman body, Woman in her power en Powerlifting competition guide en alle bijbehorende afbeeldingen en ontwerpen. Hierbij wordt er verklaart dat het niet is toegestaan om het document voor eigen doeleinden in te zetten.

 

1.9 Alpha Female Coaching spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen u ons direct op de hoogte te stellen als de website een storing heeft (bijvoorbeeld een foutmelding). Neem dan direct contact op via alphafemalecoaching@gmail.com.

 

1.10 Indien de bedragen niet binnen de overeengekomen termijn worden betaald, ontvangt u een eerste herinnering voor de betaling. Als het opstaande bedrag na de derde herinnering nog niet is betaald, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. De hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Heeft u na het lezen van de Privacyverklaring en de algemene voorwaarden vragen of opmerkingen. Neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

 

Alpha Female Coaching
Aalsterweg 30 A 5616CG,  Eindhoven.
E-mail: Alphafemalecoaching@gmail.com 
KvK-nummer:   76509923 

Privacy Policy

Laatst geüpdatet: 11 april 2023

 

Inleiding:

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die betrekking hebben op onze website www.alphafemale-coaching.nl en gerelateerde websites en diensten. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Alpha Female Coaching hecht veel belang aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. We houden ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

  • Om u te e-mailen of bellen indien dit van belang is.

  • Om uw betaling af te handelen.

  • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten die wij aanbieden.

  • Om een nieuwsbrief en/of blog te verzenden.

  • Alpha Female Coaching analyseert ook uw gedrag op de website, het aantal bezoekers en bezochte pagina's. Met deze gegevens kan Alpha Female Coaching haar website optimaliseren naar de wensen van de gebruiker.

 

Uw rechten:

U heeft recht op inzage van de informatie die wij verzamelen. Mocht dit voor u van belang zijn, verzoek ik u direct contact met ons op te nemen, dan zorgen we dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij van u verwerken. Ter controle zijn wij verplicht om uw identiteit te verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor bepaalde verwerkingen, zoals de nieuwsbrief, in te trekken.

 

Analytics & statistieken:

Alpha Female Coaching maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken. Dit wordt gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen we zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en de website verbeteren.

bottom of page